Κεραμικά ζωάκια

93706 Dantel μεγάλα

93706 Dantel μεγάλα

98705X Dantel μεσαία

98705X Dantel μεσαία

98705 Dantel μικρά

98705 Dantel μικρά

95088-1 Κουκουβάγιες

95088-1 Κουκουβάγιες

95088-2 Κουκουβάγιες

95088-2 Κουκουβάγιες

95088-3 Κουκουβάγιες

95088-3 Κουκουβάγιες

94505

94505

94507

94507

94508

94508

 • 93706 Dantel μεγάλα
 • 98705X Dantel μεσαία
 • 98705 Dantel μικρά
 • 95088-1 Κουκουβάγιες
 • 95088-2 Κουκουβάγιες
 • 95088-3 Κουκουβάγιες
 • 94505
 • 94507
 • 94508
 • 93706 Dantel μεγάλα

  15 x 17 cm
 • 98705X Dantel μεσαία

  10 x 11 cm
 • 98705 Dantel μικρά

  4 x 7 cm
 • 95088-1 Κουκουβάγιες

  7 x 3 cm
 • 95088-2 Κουκουβάγιες

  4 x 3 cm
 • 95088-3 Κουκουβάγιες

  4 x 3 cm
 • 94505

  πράσινο-γαλάζιο / green-cyan
  • 94505-01 8x5 cm
  • 94505-02 10x6 cm
  • 94505-03 15x8 cm
 • 94507

  12 x 8 cm
 • 94508

  14 x 14 cm
 • 93706 Dantel μεγάλα
 • 98705X Dantel μεσαία
 • 98705 Dantel μικρά
 • 95088-1 Κουκουβάγιες
 • 95088-2 Κουκουβάγιες
 • 95088-3 Κουκουβάγιες
 • 94505
 • 94507
 • 94508