Διακοσμητικά μήλα

Πολυεστερικά διακοσμητικά μήλα, σε 3 διαστάσεις:

15x15cm, 12x12cm, 10x10cm

EL 01 01

EL 01 01

EL 01 02

EL 01 02

EL 01 03

EL 01 03

EL 04 02

EL 04 02

EL 04 03

EL 04 03

EL 04 04

EL 04 04

EL04 01

EL04 01

 • EL 01 01
 • EL 01 02
 • EL 01 03
 • EL 04 02
 • EL 04 03
 • EL 04 04
 • EL04 01
 • EL 01 01

 • EL 01 02

 • EL 01 03

 • EL 04 02

 • EL 04 03

 • EL 04 04

 • EL04 01

 • EL 01 01
 • EL 01 02
 • EL 01 03
 • EL 04 02
 • EL 04 03
 • EL 04 04
 • EL04 01